Lịch thi chứng chỉ tiếng Đức

Hotline: 0914 098 008 - 0919 209 449
Lịch thi chứng chỉ tiếng Đức
Các Kì Thi  Lịch Thi Lệ Phí Thi
Start Deutsch 1 21/05/2016  ( học viên ) VND 1,500,000  (học viên)
VND 2,000,000  (bên ngoài)
Start Deutsch 2 18/06/2016
19/07/2016 (học viên)
20/08/2016
20/09/2016 (học viên)
22/10/2016
21/11/2016 (học viên)
10/12/2016
14/01/2017 (học viên)
 
+ Lệ phí thi từ ngày : 01/09/2016
VND  2,000,000 (học viên)
VND  2,500,000 (bên ngoài)
Goethe-Zertifikat B1 14-15/04/2016
19-20/05/2016 (học viên)
16-17/06/2016
20-21/07/2016 (học viên)
18-19/08/2016
21-22/09/2016 (học viên)
20-21/10/2016
22-23/11/2016 (học viên)
08-09/12/2016
12-13/01/2017  (học viên)
+ Lệ phí thi/ 4 kĩ năng :
VND 2,000,000 (học viên)
VND 2,500,000 (bên ngoài)
+ Lệ phí thi/ 1 kĩ năng :
VND 500,000 (học viên)
VND 650,000 (bên ngoài)
 
Lệ phí thi từ ngày 01/09/2016
+ 4 kĩ năng :
VND 3,000,000 (học viên)
VND 3,500,000 (bên ngoài)
+ 1 kĩ năng :
VND 800,000 (học viên)
VND 1,000,000 (bên ngoài)
Goethe-Zertifikat B2 22-23/07/2016 VND 2,000,000 (học viên)
VND 2,500,000 ( bên ngoài)
Lệ phí thi từ ngày : 01/09/2016
VND 3,000,000 (học viên)
VND 3,500,000 (bên ngoài)
Goethe-Zertifikat C1 Tổ chức thi theo yêu cầu VND 2,500,000 (học viên)
VND 3,000,000 (bên ngoài)
Lệ phí thi từ ngày : 01/09/2016
VND 3,000,000 (học viên)
VND 3,500,000 (bên ngoài)

 
Lưu ý : Địa điểm đăng kí lịch thi và địa điểm tổ chức thi tại Viện Goethe. 
Địa chỉ : Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh, số 18, đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP HCM.

Bài viết liên quan:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Len dau trang