Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS

Chia sẻ: Google

Tổng quan về Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS

Đại học Kinh doanh và Luật EBS là một trong những trường đại học kinh doanh tư thục hàng đầu ở Đức. Với sự liên kết học thuật chặt chẽ giữa các chủ đề về kinh tế và pháp luật, trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS là nơi đào tạo nên các nhà quản lý tương lai tại Trường Luật EBS, Trường Kinh doanh EBS và Trường Điều hành EBS.

Bên cạnh đó, với định hướng quốc tế, mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và mạng lưới toàn diện gồm các trường đại học, đối tác quốc tế, cựu sinh viên - EBS mang đến cho sinh viên một môi trường tốt nhất để phát triển trong tương lai. Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS cung cấp cho sinh viên quốc tế các công cụ để trở thành một nhà lãnh đạo có tư duy sáng tạo và tạo ra những điều mới.

Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS

Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS tại Wiesbaden

Các ngành học tại Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS

Hệ Cử nhân

Ngành học 

Thời gian

Ngôn ngữ

Luật

8 học kỳ 

tiếng Đức

Kinh doanh

6-7 học kỳ

tiếng Anh


 

Hệ Thạc sĩ

 

Ngành học 

Thời gian

Ngôn ngữ

 

Dự bị thạc sĩ

1 học kỳ

tiếng Anh

Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên

Quản lý

2 hoặc 3 học kỳ

tiếng Anh

Tiếp thị kỹ thuật số

3 học kỳ

tiếng Anh

Tài chính

2 hoặc 3 học kỳ

tiếng Anh

Bất động sản

2 hoặc 3 học kỳ

tiếng Anh

Quản lý Ô tô

2 hoặc 3 học kỳ

tiếng anh

Thạc sĩ Khoa học Xã hội

Kinh doanh Tài chính bền vững

4 học kỳ

tiếng Đức

Kinh doanh Quản lý Tài sản

4 học kỳ

tiếng Đức

Kinh doanh Bất động sản

4 học kỳ

tiếng Đức

Kinh doanh Đầu tư và Tài chính Bất động sản

4 học kỳ

tiếng Đức

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA

MBA toàn thời gian

16 tháng

tiếng Anh

MBA plus toàn thời gian

20 tháng

tiếng Anh

MBA bán thời gian

18 tháng

tiếng Anh

 

Hệ Tiến sĩ

Ngành học 

Thời gian

Ngôn ngữ

Quản trị Kinh doanh

4-10 học kỳ 

tiếng Anh

Các chi phí của Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS

Chi phí của Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS bao gồm học phí và các khoản phụ phí khác như phí ghi danh, luận văn,...Các khoản chi phí này sẽ được tính cho từng bậc học cụ thể mà sinh viên đăng ký. Cụ thể như sau: 

Cử nhân

 

Loại phí

Chi phí

Luật

Học phí

7.470 EUR/học kỳ

Phí ghi danh

690 EUR

Phí luận văn

595 EUR 

Học phí nếu học lên Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên

7.950 EUR/học kỳ

Học phí nếu học lên Thạc sĩ Kinh doanh

5.550 EUR

Kinh doanh

Học phí

6.950 EUR/học kỳ

Phí ghi danh

690 EUR

Phí luận văn

695 EUR


 

Thạc sĩ

 

Loại phí

Chi phí

Dự bị Thạc sĩ

Học phí

3.500 EUR

Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên

Học phí

7.950 EUR/học kỳ

Phí ghi danh

690 EUR

Phí luận văn

1.500 EUR 

Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Tiếp thị kỹ thuật số

Học phí học kỳ 1-2

7.950 EUR/học kỳ

Học phí học kỳ 3

10.550 EUR

Phí ghi danh

690 EUR

Phí luận văn

1.500 EUR

Thạc sĩ Khoa học Xã hội

2 Học phần CORE I, II và phí luận văn

5.950 EUR/ học phần

4 Học phần FOCUS

3.500 EUR/ học phần

Phí ghi danh

690 EUR

Phí kiểm tra năng lực

1.250 EUR

MBA toàn thời gian

Học phí

23.500 EUR

MBA plus toàn thời gian

Học phí

33.500 EUR

MBA bán thời gian

Học phí

40.000 EUR

Lưu ý: 

  • Nếu đã hoàn thành các học phần FOCUS tại EBS, học phí được giảm 3.500/học phần.
  • Nếu đã hoàn thành các học phần FOCUS không phải tại EBS, học phí được giảm 2.500/học phần.

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Đối tượng

Loại phí

Chi phí

sinh viên EBS

Học phí

0 EUR/học kỳ

Phí đăng ký

0 EUR

Phí bài kiểm tra

450 EUR 

sinh viên bên ngoài

Học phí

2.280 EUR/học kỳ

Phí đăng ký

3.460 EUR/lần

Phí bài kiểm tra

750 EUR

 

Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS

Các sinh viên tại Trường Đại học Kinh doanh và Luật EBS

Trên đây là những thông tin cơ bản mà Phương Nam đã cung cấp cho các bạn về Trường Đại học Kinh doanh và Luật, EBS. Nếu có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào, đừng ngần ngại nhắn ngay cho Phương Nam nhé!

 

Tags: Trường Đại học Kinh doanh và Luật, EBS, Du học Đức, Đại học tốt tại Đức, các trường Đại học Kinh doanh tại Đức,  học phí tại Trường Đại học Kinh doanh và Luật, điều kiện học tại Trường Đại học Kinh doanh và Luật, chi phí tại Trường Đại học Kinh doanh và Luật.

 

Tư vấn miễn phí Phuong Nam Education - Hotline : 1900 7060 - 028 3622 8849