Đại học

Chia sẻ: Google

Đối với Sinh viên đã học thành công tối thiểu 4 học kì Đại học tại Việt Nam

Các bước tiến hành có thể tham khảo như sau:

 • Học tiếng Đức, học tiếng Anh
>> Bài liên quan: http://duhocduc.net/Du-bi-dai-hoc.html
 • Cập nhật điều kiện học Đại học tại Đức
 • Tìm hiểu về Trường Đại học, Trường Dự bị Đại họcNgành học Đại học phù hợp tại Đức
 • Chuẩn bị các Hồ sơ, Giấy tờ cần thiết để nộp thẩm tra APS, để xin nhập học Đại học tại Đức, để mở tài khoản Du học, để xin Visa
 • Đăng ký cho kỳ thi TestAS
 • Thi TestAS
 • Nhận kết quả của kỳ thi TestAS
 • Nộp Hồ sơ Thẩm tra APS cho ĐSQ Đức tại Hà Nội
 • Nhận Chứng nhận APS
 • Mở tài khoản Du học tại một Ngân hàng
 • Gởi Hồ sơ xin nhập học Đại học sang Đức
 • Nhận Giấy báo mời nhập học / Giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của Trường Đại học tại Đức
 • Nộp Hồ sơ xin Visa cho ĐSQ / TLSQ Đức
 • Nhận kết quả Visa
 • Chuẩn bị lên đường sang Đức
 • Nhập học
>> Xem thêm: http://duhocduc.net/Cao-hoc.html
Tư vấn online