Một số thay đổi quan trọng trong Luật cư trú của Đức dành cho du học sinh

Chia sẻ: Google
Bạn có đang tìm kiếm một địa điểm du học thuận lợi cho việc cư trú với những chính sách hỗ trợ? Hãy đến du học tại Đức, những năm gần đây du học Đức đang trở thành một cơn sốt với những chính sách mới được đưa ra mang tới hỗ trợ tối đa cho sinh viên du học muốn định cư sau khi tốt nghiệp.

Một số thay đổi quan trọng trong luật cư trú dành cho sinh viên du học tại Đức


Kể từ ngày 01.08.2017, Luật cư trú (Aufenthaltsgesetz) liên quan đến Du học sinh và Người lao động nước ngoài tại Đức có các thay đổi quan trọng như sau
 
1. Cư trú mục đích du học tại Đức

Điều luật § 16 du học (AufenthG) được đổi số thứ tự và nội dung gần như hoàn toàn mới. 

Điều § 16 Abs. 1 được ghi lại nội dung mới theo quy định của Richtlinie (EU) 2016/801, theo đó, sinh viên du học tại Đức có quyền được cấp Visa/Thẻ cư trú (luật cũ ghi là có thể được cấp tùy theo cân nhắc của ĐSQ hay Sở ngoại kiều) cho mục đích du học theo điều § 16 Abs. 1 AufenthG nếu hội đủ yêu cầu sau :

- Đã nhận được Giấy nhập học trực tiếp và vô điều kiện vào Bachelor, Master cho ngành đã xin 
- Hoặc với điều kiện kèm theo duy nhất là tham gia khóa tiếng chuẩn bị cho du học
- Hoặc từ trường dự bị đại học (Studienkolleg) bên Đức 
 
 
du học đức
Cư trú với mục đích du học tại Đức

Điều chủ yếu là sinh viên đã chính thức nhận được một chỗ học trong trường đại học (Bachelor hoặc Master) hoặc trường dự bị đại học. Các trường hợp khác chưa được chấp nhận chính thức 1 chỗ học tại trường đại học, trường dự bị thì sẽ được xét cấp Visa/Thẻ cư trú theo điều § 16 Abs. 6 bởi cân nhắc của ĐSQ/SNK.
 

Sinh viên có thẻ cư trú theo điều § 16 Abs. 1 được hưởng quyền qua nước khác trong EU học trong thời gian ngắn không quá 360 ngày mà không cần xin Visa hay thẻ cư trú tại nước đó.

Sinh viên du học Đức có thẻ cư trú theo điều § 16 Absatz 1 hoặc § 16 Absatz 6) có thể đổi sang thẻ cư trú với mục đích khác (§ 16 Absatz 4 Satz 1) nếu đã hoàn thành xong chương trình du học ở trường đại học. Du học sinh trên cũng có thể hủy bỏ việc học du học và chuyển qua thẻ cư trú theo mục đích học nghề (§ 16 Absatz 4 Satz 2) nếu hội đủ điều kiện về kiến thức chuyên môn trong nhóm khan hiếm (Mangelberuf) được quy định hiện tại (Positivliste) bởi Sở lao động liên bang. Trong trường hợp này sinh viên có thể đổi thẻ cư trú qua học nghề ngay tại nước Đức mà không cần phải về lại Việt Nam xin lại Visa học nghề. (Tham khảo điều 3.1.6.3 trong Anwendungshinweise.d.BMI)

Các trường hợp sau có thể được cấp Visa/Thẻ cư trú mục đích du học tùy theo cân nhắc của ĐSQ/SNK (§ 16 Absatz 6): giấy nhập học có điều kiện kèm theo là phải bổ sung bằng Bachelor hoặc phải học Dự bị tại Đức, chỉ nhận được giấy nhập học vào học Teilzeit, chỉ có giấy chứng nhận tham gia khóa tiếng Đức chuẩn bị cho du học hoặc được sự đồng ý tham gia tại một công ty ở Đức.
 
 
trường hợp được cấp thẻ cư trú tại đức
Trường hợp được cấp thẻ cư trú tại Đức

Trong trường hợp du học sinh phải ngừng việc học vì một lý do khách quan thì SNK có trách nhiệm tạo điều kiện cho sinh viên đó có đủ thời gian để xin học lại ở nơi khác trước khi thực hiện việc thu hồi lại thẻ cư trú đã được cấp (§ 16 Absatz 8). Thời gian hợp lý sẽ là khoảng nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, sinh viên sẽ phải hoàn thành xong việc nộp hồ sơ xin giấy nhập học mới. Nếu hết nửa năm mà trường tại Đức vẫn chưa hoàn thành xong việc xét cấp giấy nhập học thì SNK có thể gia hạn thẻ cư trú thêm để sinh viên chờ kết quả từ trường. ( Điều 3.1.4.4 trong Anwendungshinweise.d.BMI).

2. Cư trú mục đích học tiếng Đức (không chuẩn bị cho du học Đức) (§ 16b Aufenthaltsgesetz)

Người nước ngoài có thể xin cấp Visa/Thẻ cư trú cho sinh viên du học Đức cho mục đích chỉ để học tiếng Đức (không nhằm mục đích du học). Thời gian tối đa để học tiếng Đức là 12 tháng (Tham khảo 16.5.1.3 trong Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz 2009).

Sau khi học xong khóa tiếng Đức (thi đậu được Zertifikat ở một trình độ tiếng Đức tương ứng với thời gian đã ở Đức để học, không phải Teilnahmebescheinigung) thì người nước ngoài đó có thể xin cấp thẻ cư trú theo mục đích khác để tiếp tục ở lại Đức (§ 16b Absatz 4).
 

3. Cư trú tại Đức với mục đích thực tập ngành du học đang học (không du học Đức) (§ 17b Aufenthaltsgesetz)

Sinh viên nước ngoài đã tốt nghiệp đại học ngoài EU trong vòng 2 năm vừa qua hoặc sẽ sắp tốt nghiệp đại học có thể xin Visa/Thẻ cư trú đến thực tập tại Đức trong thời gian tối đa 6 tháng. 
 
 
cư trú tại đức để du học
Một số ngành du học tại Đức

Thẻ cư trú này không đòi hỏi phải có sự đồng ý của Sở lao động tại Đức.

Việc thực tập này phải phù hợp với chuyên môn và trình độ đã/đang học tại Đại học.

4. Làm tình nguyện viên (không du học Đức) (§ 18d Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst)

Người nước ngoài có thể đến làm tình nguyện viên khi du học Đức tối đa 12 tháng (§ 18d Absatz 2) nếu thỏa mãn các điều kiện sau (§ 18d Absatz 1):

- Bản miêu tả công việc tình nguyện
- Thông tin về thời gian kéo dài của công việc tình nguyện và giờ làm việc của người tình nguyện
- Thông tin về các điều kiện liên quan đến công việc tình nguyện và việc chăm sóc của cơ quan đó đối với người tham gia tình nguyện
- Các thông tin về điều kiện ăn ở, sinh sống, tiền lương mà người tình nguyện được nhận trong suốt quá trình cư trú ở Đức
- Các thông tin về việc huấn luyện, đào tạo cho người tình nguyện, để họ có đủ khả năng thực hiện các công việc tình nguyện.

Thẻ cư trú này không đòi hỏi phải có sự đồng ý của Sở lao động tại Đức.

5. Các lý do đại sứ quán có quyền từ chối cấp visa/thẻ cư trú du học Đức (§ 20c Ablehnungsgründe)

Công ty, trường học được lập ra để chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện cho người nước ngoài dễ dàng xin thẻ cư trú vào Đức theo các điều luật liên quan trên (điều này có thể căn cứ dựa vào thời gian tồn tại của cơ quan này,... theo điều §§ 16, 16b, 17b, 18d).
 
 
visa cư trú tại đức
Cấp Visa/ thẻ cư trú tại Đức

- Công ty, trường tiếp nhận đã hoặc đang khai phá sản
- Công ty, trường học không thực sự hoạt động
- Người nước ngoài sử dụng thẻ cư trú được cấp để đến Đức nhằm mục đích khác. 
- Trường hợp du học: ĐSQ/SNK nhận thấy không tồn tại khả năng học của người đệ đơn đối với chương trình học được ghi trong giấy nhập học . Ví dụ: Không tồn tại bằng chứng cho thấy người đệ đơn có đủ trình độ chuyên môn để du học tại Đức trong thời gian cho phép. Điều này có thể dựa vào bảng điểm đã học của người đệ đơn trước đó hoặc dựa vào quá trình học các khóa tiếng trước đó của người đệ đơn. (Tham khảo 3.1.4.3 trong Anwendungshinweise.d.BMI)

6. Thẻ cư trú tại Đức dành cho lưu chuyển nhân viên nội bộ trong công ty đa quốc gia nằm ngoài EU (không du học Đức)

Nhân viên được lưu chuyển nội bộ từ chi nhánh của công ty nằm ngoài EU đến chi nhánh tại Đức hoặc từ một công ty nằm ngoài EU đến một công ty khác tại Đức thuộc chung một tập đoàn có thể xin cấp thẻ cư trú (ICT-Karte, Mobiler-ICT-Karte) theo các điều luật:

§ 19b ICT-Karte für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer
§ 19c Kurzfristige Mobilität für unternehmensintern transferierte Arbeitnehmer
§ 19d Mobiler-ICT-Karte
 
 
Tags: kinh nghiệm xin visa du học đức, đơn xin cấp thị thực dài hạn đi đức, mẫu đơn xin cấp thị thực đi đức, hồ sơ xin visa đức, đặt lịch hẹn xin visa du học đức, thị thực du học nghề đức, visa du học tiếng đức, xin visa du học đức mất bao lâu

Tư vấn miễn phí Phuong Nam Education - Hotline : 1900 2615 - 0919 407 100

Timeout ! Get new captcha